AB Bergsbyns plåt - Ett företag inom
plåtslageri- och ventilation.

Vi arbetar med allt från nybyggnationer till reparation och underhåll inom såväl plåtslageri som ventilation.

Takbyte, avrinningsdetaljer, legotillverkning. Allt inom plåt, begär ett kostnadsförslag av oss!

Om AB Bergsbyns Plåt

Vi utför även service och underhåll av ventilationsanläggningar. Redan 1973 startades det som idag är Bergsbyns plåt av Ulf Sandström och Klas-Bertil Karlsson. Nuvarande ägare är Robert Petterson och Markus Karlsson och vi är 8 st anställda.
De flesta med lång erfarenhet och med ett brett kunnande inom ventilations- och plåtslageriyrket.

logo

Våra kunder finns främst inom industrin, byggmästare, kommuner men även bland privatpersoner. Varje uppdrag, litet eller stort, är lika viktigt för oss.
Företaget är dessutom anslutet till Plåtslageriernas Riksförbund (PLR).

Takarbeten

taksmall

Ventilation

Plåtslageri

Service

Legotillverkning

Takskottning