RVA

RVA, Rena Ventilationsanläggningar AB bildades 1989 och är ett branschanslutet dotterbolag till Bergsbyns Plåt. RVA utför följande arbeten.

• Inspektion av ventilationsanläggningar
• Sanering av ventilationsanläggningar.

Att smuts och organiskt material med tiden sätter sig i ventilationskanaler är en självklarhet. Lika självkart har det inte varit att dessa kanaler regelbundet måste rengöras. Men nu ser vi en ny medvetenhet i dessa frågor. Kravet på att sanera ventilationskanaler växer lavinartat. Orsakerna till denna utveckling är många. En orsak är att ”sjuk-hus” debatten har skapat en ny medvetenhet om luftkvaliteten. En annan orsak är att vissa verksamheter är tvingade att förbättra sin brandsäkerhet. Ventilationskanaler inom verksamheter typ sågverk, snickerier, tryckerier, tvätterier etc. sätter ingen med torrt lättflyktigt brännbart stoft. Stoft som vid antändningar ger explosionsartade bränder.

I stort har kort sagt alla kanaler ett behov av rengöring. Några exempel på mer utsatta verksamheter är sjukhus, förvaltningsbyggnader, skolor, sågverk, kontor, svetslokaler, ridhus, omklädningsrum mm.

Utrustning för ventilationsrengöring

hellcatHellCat 40-146
Pneumatisk rensmaskin för grovt nedsmutsade kanaler. Drivs med tryckluft.


undertryckUndertrycksfläkt
Sugenhet RVA 5000. Filterklass EU7. Luftmängd 5000m3/h. Förfilterlåda med grovfilter. Anslutningsslang 6 m, leverans i stadig plåtbehållare med handtag.


axelBöjlig axel för roterande borstar
För avstivckare och mindre kanaler. Avsedd till batteriborrmaskin. Längd. 1,5 m, 3 m, 4,5 m, 6 m, 9 m.


RVA200RVA 2000 renblåsningsenhet.
För renblåsning av kanaler med tryckluft. Dysans utformning fgör att den tar sig ltt fram, även i böjar och isolerade kanaler. RVA 2000 levereras med 20 m slang och praktisk fotpedal. Detta för att man kan arbeta med båda händerna. Minsta luftmängd 1,5 m3/min (25 sekundliter)