Service & underhåll till sågverk och industri.

Vi har under många år löst problem inom industrin kopplat till utsugskåpor, maskinskydd, ljuddämpande kåpor, spåntransport / stofttransport. På sågverk har vi underhållit virkestorkar, värmebatterier, torkportar med renovering/utbyte av delar samt även tillverkning av nya portar och uppvärmda skensystem.

Portarna är en utmaning konstruktionsmässigt då dessa utsätts för en enorm temperaturskillnad mellan insida/utsida skillnaderna kan vara upp till +100 °c