takskottning

Vi håller era tak snö och isfria under vintern

image003Vi kan erbjuda takskottning med licensierade takskottare.   Att skotta tak och/eller ta bort istappar kan vara knepigt och ibland rent farligt om du inte vet vad du gör. Detta gör det extra viktigt att all personal är certifierad och har ett genuint säkerhetstänkande. Vi uppnår detta genom strikta riktlinjer och utbildning av våra anställda.

Vi utföra även belastningskontroller – invägning av snötäcke/ kontroll av konstruktion samt upprättande av mätpunkter för uppföljningav era tak. Allt för att få en uppfattning av hur takskottningen skall utföras på bästa sätt. Vi undersöker även om det finns skador som behöver åtgärdas, hängrännor som behöver rensas eller om det finns ett behov av kompletterande infästningspunkter.

Under säsongen utför vi löpande takskottning efter era önskemål.