En god ventilation i hemmet är såklart viktigt då det förebygger mögel och tar bort lukter och matos från byggnaden och byggnadsmatrialet.

Dina barn är känsligare för dålig luft och mögel än vad vi vuxna är och har lättare för att utveckla allergier till följd av undermålig ventilation. Med en bra ventilationsanläggning i ditt hem kan du andas en renare och friskare luft som ger dig möjligheten att behålla din och dina barns hälsa.

Vi gör även: OVK- besiktningar (Obligatorisk Ventilationskontroll). Injustering av Ventilationsanläggningar. Upprättar förslag på Ventilationslösningar vid ombyggnad.
Tillbyggnad och nybyggnad av bostäder, kontor och industrilokaler.

Kontakta oss för att få råd och hjälp med din ventilation.